Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

10/4 - LIVING WITH STEP-SIBLINGS (Sống với anh/chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha)

Tạo bởi Luat Su Thu Doan
(0 đánh giá)
46 lượt xem

possession

/pəˈzeʃn/
sự chiếm hữu; quyền sở hữu

rivalry

/ˈraɪvlri/
Sự cạnh tranh, sự kình địch, sự đua tài, sự ganh đua

conflict

/kənˈflɪkt/
Sự xung đột, sự tranh giành, sự va chạm

betray

/bɪˈtreɪ/
Bội phản đem nộp cho, bội phản đem giao cho

discipline

/ˈdɪsəplɪn/
Kỷ luật

influence

/ˈɪnfluəns/
Ảnh hưởng, tác dụng

Play the fool

/pleɪ ðə fuːl/
to behave in a stupid way in order to make people laugh

Act your age

/ækt jɔːr eɪʤ/
to behave in a way that is suitable for somebody of your age and not as though you were much younger

I’d like to apologize to you for being rude.

/aɪd laɪk tuː əˈpɒləʤaɪz tuː juː fɔː ˈbiːɪŋ ruːd./
Tôi muốn xin rồi bạn vì đã thô lỗ.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan