Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn
(0 đánh giá)

to keep an eye on

Trông chừng, để mắt tới cái gì đó

apricot blossom

hoa mai

peach blossom

hoa đào

it rains cats and dogs

(xem) rain

schedule

/ˈʃedjuːl/
Kế hoạch làm việc, tiến độ thi công;

pouring

/'pɔ:riɳ/
Như trút nước, như đổ cây nước (mưa)

staring at

nhin chằm chằm

lack

/læk/
Sự thiếu

increase

/ɪnˈkriːs/
Tăng lên, tăng thêm, lớn thêm

advantage

/ədˈvɑːntɪdʒ/
Sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan