Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

12/1 - 7 REASONS YOU SHOULD TRY YOGA TODAY (7 lý do bạn nên thử tập Yoga ngay hôm nay)

(0 đánh giá)

stamina

/ˈstæmɪnə/
Sức chịu đựng; khả năng chịu đựng; thể lực ổn định

metabolism

/məˈtæbəlɪzəm/
(sinh vật học) sự trao đổi chất; sự chuyển hoá; sự biến dưỡng

flexibility

/flexibility/
Tính dẻo, tính mềm dẻo

vigorous

/ˈvɪɡərəs/
Mạnh khoẻ, cường tráng

meditative

/ˈmedɪtətɪv/
Trầm ngâm; trầm tư mặc tưởng

unite

/juˈnaɪt/
Hợp nhất, kết hợp, hợp lại, trở thành một

Work out

/wɜːk aʊt/
to train the body by physical exercise

get round to

/gɛt raʊnd tuː/
đủ thời gian làm cái gì

He used to do yoga every day.

/hiː juːzd tuː duː ˈjəʊgə ˈɛvri deɪ/
Anh ta từng tập yoga hàng ngày.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan