Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

14/04 CHOOSING A DIET TO FIT YOUR LIFESTYLE ( Lựa chọn chế độ ăn phù hợp với cách sống của bạn)

Tạo bởi Luat Su Thu Doan
(0 đánh giá)
41 lượt xem

nutritious

/njuˈtrɪʃəs/
Có chất dinh dưỡng, bổ dưỡng

Atkins Diet

/ˈætkɪnz daɪət/
chế độ ăn uống Atkins

anorexia

/,ænou'reksi/
chứng biếng ăn

overeat

/ˌəʊvərˈiːt/
Ăn quá nhiều, ăn quá mức

appetite

/ˈæpɪtaɪt/
Sự ngon miệng, sự thèm ăn

additive

/ˈædətɪv/
(kỹ thuật) chất cho thêm vào, chất phụ gia

To go on a crash diet

/tu goʊ ɑn ə kræʃ ˈdaɪət/
ăn kiêng tăng cường

To be fit as a fiddle

/tu bi fɪt æz ə ˈfɪdəl/
khỏe như văm, rất khỏe

My dietitian advised me to go on the Atkins diet to lose weight

/maɪ ˌdaɪəˈtɪʃən ædˈvaɪzd mi tu goʊ ɑn ði ˈætkɪnz ˈdaɪət tu luz weɪt/
Chuyên gia dinh dưỡng của tôi khuyên tôi ăn kiêng theo chế độ ăn Atkins để giảm cân

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan