Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

19/3 - IS IT GOOD FOR PEOPLE TO BE VEGETARIAN? (Liệu ăn chay có tốt cho mọi người không?)

(0 đánh giá)

vegan

/ˈviːɡən/
Người ăn chay chặt chẽ (không ăn mà (cũng) không dùng bất cứ một sản phẩm nào từ động vật; trứng, da..)

poultry

/ˈpəʊltri/
Gia cầm, gà vịt; thịt gia cầm, thịt gà, thịt vịt

balanced

/ˈbælənst/
cân bằng, cân đối

fiber

chất sơ

asthma

/ˈæsmə/
Bệnh hen, bệnh suyễn

Willpower

/ˈwɪlˌpaʊə/
ý chí, kiên cường

Boast about something (phrasal verb)

/bəʊst əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/
khoe khoang, khoe mẽ

On a diet (phrase)

/ɒn ə ˈdaɪət/
ăn kiêng

It was difficult at first, but I soon got used to not eating meat.

/ɪt wɒz ˈdɪfɪkəlt æt fɜːst, bʌt aɪ suːn gɒt juːzd tuː nɒt ˈiːtɪŋ miːt/
Khó khăn lúc đầu, nhưng tôi đã sớm quen với việc không ăn thịt.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan