Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

3/4 - WHY IS ONLINE SHOPPING GETTING MORE AND MORE POPULAR? (Tại sao mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến)

Tạo bởi Luat Su Thu Doan
(0 đánh giá)
36 lượt xem

retailer

/ˈriːteɪlə(r)/
Người bán lẻ, thương nhân bán lẻ

Transaction

/trænˈzækʃən/
sự thực hiện; sự giải quyết

accumulate

/əˈkjuːmjəleɪt/
Chất đống, chồng chất, tích luỹ, gom góp lại

advertise

/ˈædvətaɪz/
Báo cho biết, báo cho ai biết trước

overhead

/ˌəʊvəˈhed/
Ở trên đầu, ở trên cao, ở trên trời; ở tầng trên

category

/ˈkætəɡəri/
Hạng, loại

shop around

/ʃɒp əˈraʊnd/
đi dò giá

Show someone or something off

/ʃəʊ ˈsʌmwʌn ɔː ˈsʌmθɪŋ ɒf/
to display someone or something so that the best features are apparent.

She is busy finding some products.

/ʃiː ɪz ˈbɪzi ˈfaɪndɪŋ sʌm ˈprɒdʌkts./
Cô ấy bận tìm kiếm một vài sản phẩm

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan