Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

5/4 WHAT ARE EMPLOYERS LOOKING FOR? ( Nhà tuyển dụng tìm kiếm điều gì?)

(0 đánh giá)

proficiency

/proficiency/
Sự tài giỏi, sự thành thạo, tài năng (về cái gì)

oversee

/ˌəʊvəˈsiː/
Trông nom, giám thị, quan sát.

appointee

/əˌpɔɪnˈtiː/
Người được bổ nhiệm; người được chọn (để làm việc gì)

assiduous

/əˈsɪdjuəs/
Siêng năng, chuyên cần

painstaking

/ˈpeɪnzteɪkɪŋ/
Chịu khó, cần cù; cẩn thận

conscientious

/ˌkɒnʃiˈenʃəs/
Có lương tâm, tận tâm, chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận, cơ chỉ

Take on something

/teɪk ɑn ˈsʌmθɪŋ/
đảm nhiệm việc gì đó

Work on something

/wɜrk ɑn ˈsʌmθɪŋ/
nỗ lực thực hiện tốt việc gì đó

This is the first time I have seen him at the movie theater.

/ðɪs ɪz ðə fɜrst taɪm aɪ hæv sin hɪm æt ðə ˈmuvi ˈθiətər./
Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở rạp chiếu phim

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan