Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

8/4 - EDUCATION SYSTEM IN AMERICA

Tạo bởi Luat Su Thu Doan
(0 đánh giá)
55 lượt xem

transcript

/ˈtrænskrɪpt/
Bảo sao, bản chép lại; bản dịch (một bản tốc ký)

prerequisite

/ˌpriːˈrekwəzɪt/
Điều cần trước hết, điều kiện tiên quyết, điều kiện quyết định trước hết (như) pre-condition

attainment

/əˈteɪnmənt/
Sự đạt được

enroll

/null/
đăng kí

undermine

/ˌʌndəˈmaɪn/
làm suy yếu, ngấm ngầm phá hoại, hủy hoại

graduate

/ˈɡrædʒuət/
(người) tốt nghiệp đại học (với bằng cử nhân)

A for effort!

/ə fɔːr ˈɛfət/
Điểm A cho sự nổ lực; tuyên dương sự nổ lực.

Pass with flying colors

Đạt điểm cao, thành công rực rỡ, thành công mỹ mãn.

It was Tom who got the best marks in my class.

/ɪt wɒz tɒm huː gɒt ðə bɛst mɑːks ɪn maɪ klɑːs/
Đó là Tom, người đạt điểm cao nhất trong lớp tôi.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan