Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

9/4 - THE WAY BUSINESS PEOPLE DEAL WITH HIGH PRESSURE (Cách những doanh nhân đối mặt với áp lực)

(0 đánh giá)

arduous

/ˈɑːdjuəs ˈɑːdʒuəs/
Khó khăn, gian khổ, gay go

monotonous

/məˈnɒtənəs/
Đều đều, đơn điệu; buồn tẻ ( (cũng) monotone)

Multitask

/ˌmʌltɪˈtɑːsk/
sự đa nhiệm, đa tác

labor-intensive

/ˈleɪbər-ɪnˈtɛnsɪv/
có dung lượng lao động lớn

workload

lượng công tác

hectic

/ˈhektɪk/
Cuồng nhiệt, sôi nổi, say sưa

Crunch time

/krʌnʧ taɪm/
đã đến lúc cần phải giải quyết điều gì đó

To have a lot on one's plate

/tuː hæv ə lɒt ɒn wʌnz pleɪt/
có nhiều vấn đề phải giải quyết

I don’t know how he puts up with his boss.

/aɪ dəʊnt nəʊ haʊ hiː pʊts ʌp wɪð hɪz bɒs/
Tôi không hiểu làm thế nào anh ta có thể chịu đựng được ông chủ của mình.

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan