Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

Changing schedule due to weather

(0 đánh giá)

heavily

/ˈhevɪli/
Nặng, nặng nề ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

thunderstorm

/ˈθʌndəstɔːm/
Bão có sấm sét và thường mưa to

postpone

/pəˈspəʊn/
Hoãn lại, trì hoãn

blow

/bləʊ/
thổi

delay

/dɪˈleɪ/
Sự chậm trễ; sự trì hoãn

to clear up

dọn dẹp (một căn buồng)

Should we postpone it?

Chúng ta có nên trì hoãn chuyến đi?

The weather forecast says it is raining heavily this afternoon due to a thunderstorm!

Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa rất lớn vào chiều nay do có một cơn bão!

The wind is starting to blow

Gió bắt đầu thổi rồi

I’m afraid we have to delay it to another day

Tôi e rằng chúng ta phải trì hoãn đến hôm khác.

I’ll check the weather forecast to see when it clears up

Tôi sẽ kiểm tra dự báo thời tiết để xem khi nào thì trời sẽ quang đãng trở lại

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan