9/20/2016, 1:57:43 PM
learn, try hard, share, improve together. :)))))))))))))))))))))))))))))))
- Bài giảng

Half Việt nửa English cùng anh Trick Master :)) Part 1

Một dạng học từ mới vô cùng đặc sắc và nhớ lâu, không hề nhàm chán.

(1 đánh giá)
119 lượt xem

HALF VIỆT – NỬA ENGLISH – BÀI 1
TÂM SỰ CỦA 1 BẠN “BE ON THE POINT OF” THI ĐẠI HỌC :v

Mình đã biết THE ENTRANCE EXAM TO Đại học là 1 cuộc chiến LIFE-OR-DEATH, nó sẽ là 1 CLOUD ON THE HORIZON vào năm sau, chẳng hiểu sao mình vẫn lười. TIME FLIES mà đầu mình chưa có gì. Mình không muốn năm sau phải làm bài thi kiểu HIT-OR-MISS.

Nhưng khổ nỗi chẳng lẽ bạn bè rủ mình đi chơi, chẳng lẽ mình lại TURN A DEAF EAR TO họ. Mình đã mấy lần hứa mình chơi lần này là ONCE AND FOR ALL mà vẫn thực hiện IN VAIN.

Nhiều lúc nhìn những người bạn mình học giỏi, mình thấy họ thực sự STAND HEAD AND SHOULDERS ABOVE mình. Mình rất LOOK UP TO họ. Nhưng thỉnh thoảng gặp một số người HAVE A BIG HEAD thích SHOW OFF quá đáng mà mình HIT THE ROOF. BEFORE LONG mình thề sẽ GET EVEN WITH bọn nó.

Ngày mai mình BE DETERMINED TO tập trung vào học. Mình sẽ GET DOWN TO việc học tập. Mình GIVE MY WORDS như vậy. Ôi! Nhưng bạn mình đang đến để CALL FOR mình rồi, mình không thể CLOSE MY EYES TO lời họ gọi được. Không sao, Lần cuối thôi. Rồi mình sẽ SAY FAREWELL TO những vụ đi chơi này. FAREWELL!!!

____________________________
____________________________
____________________________

***** NGHĨA CỦA CÁC IDIOMS ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở TRÊN *****

- BE ON THE POINT OF DOING STH: sắp sửa làm gì (việc rất gần) (thực ra anh dùng cấu trúc này cho thi đại học như trên là không chính xác :3 )

- THE ENTRANCE EXAM TO: kỳ thi đầu vào (kỳ thi đại học là the Entrance Exam to University(ies))

- LIFE-OR-DEATH: sinh tử, rất quan trọng

- CLOUD ON THE HORIZON : vấn đề khó khăn sẽ phải đối mặt.

- TIME FLIES: thời gian trôi qua quá nhanh, như bay

- HIT-OR-MISS: được chăng hay chớ, hú họa, trông chờ vào may mắn

- TURN A DEAF EAR TO: làm ngơ, không để ý đến

- ONCE AND FOR ALL: một lần và mãi mãi

- IN VAIN: không thành công, hụt

- STAND HEAD AND SHOULDERS ABOVE: giỏi hơn nhiều, nổi trội hơn

- LOOK UP TO: kính trọng

- HAVE A BIG HEAD: tinh vi, sĩ diện

- SHOW OFF: khoe khoang

- HIT THE ROOF: tức giận

- BEFORE LONG: sớm, sớm thôi

- GET EVEN WITH: trả thù

- BE DETERMINED TO DO STH: quyết tâm làm gì

- GET DOWN TO: bắt đầu làm việc gì 1 cách nghiêm túc

- CALL FOR: đón đi

- CLOSE ONE’S EYES TO: làm như không biết

- GIVE MY WORDS: hứa

- FAREWELL: tạm biệt (dùng khi có thể sẽ rất lâu nữa không gặp nhau)
                                                                                                                   Tác giả: Master Trick.