Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

IDIOMS CHALLENGE (part2)

(0 đánh giá)

all bark and no bite

chỉ biết dọa nạt mà không tham gia chiến đấu

it's Greek to me

tôi không thể hiểu được điều đó

all in the same boat

cùng hội cùng thuyền

(to) cost an arm and a leg

Tính giá rất mắc; giá rất cao

apple of the eye

vật quí báu phải giữ gìn nhất

as high as a kite

bất cứ cái gì ở trên cao

back-seat driver

người không có trách nhiệm nhưng cứ thích điều khiển

back to square one

bắt đầu lại từ đầu

to bark up the wrong tree

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm, nhầm lẫn

beat the dead horse

gượng ép vấn đề đã kết thúc

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan