Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

On The Street

(0 đánh giá)

avenue

/ˈævənjuː/
Đại lộ

high street

đường lớn, đại lộ

pedestrian crossing

lối qua đường (cho khách bộ hành)

pedestrian subway

đường hầm bộ hành

pavement

/ˈpeɪvmənt/
Như sidewalk

intersection

/ˌɪntəˈsekʃn/
Sự giao nhau, sự cắt ngang

footpath

đường đất

side street

phố ngang

roundabout

/ˈraʊndəbaʊt/
Chỗ đường vòng (phải vòng qua bục công an... không đi thẳng được) (như) rotary, traffic-circle

tunnel

/ˈtʌnl/
Đường hầm (nhân tạo)

a bus shelter

nơi (có mái che) chờ xe búyt

bus stop

bến xe buýt

bridge

/brɪdʒ/
cầu

telephone booth

trạm điện thoại công cộng, phòng điện thoại công cộng

signpost

/ˈsaɪnpəʊst/
Biển chỉ đường

traffic light

(thường snh) tín hiệu giao thông, đèn xanh đèn đỏ

lamppost

cột đèn

square

/skweə(r)/
Hình vuông

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan