Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

phrasal verbs

(0 đánh giá)

fill

/fɪl/
làm đầy, đổ đầy, đắp đầy

take

/teɪk/
mang, mang theo

go

/ɡəʊ/
đi

look

/lʊk/
nhìn, ngó

put

/pʊt/
đặt, để, đút, bỏ; cho; đưa; gắn; tra

turn

/tɜːn/
xoay, quay

try

/traɪ/
Thử, thử xem, làm thử

hold

/həʊld/
cầm, nắm

see

/siː/
thấy

do

/də/
Làm, thực hiện

sit

/sɪt/
ngồi

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan