Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

phrasal verbs 2

(0 đánh giá)

stay

/steɪ/
ở lại, ở

tell

/tel/
nói

keep

/kiːp/
giữ

fall

/fɔːl/
rơi

grow

/ɡrəʊ/
lớn, lớn lên (người)

speak

/spiːk/
nói

catch

/kætʃ/
bắt, tóm, chộp, nắm

cool

/kuːl/
mát mẻ, mát

wait

/weɪt/
chờ, đợi, chờ đợi

watch

/wɒtʃ/
(không dùng ở thể bị động) quan sát, nhìn, theo dõi

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan