Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

PHRASAL VERBS WITH "PUT"- 30 DAYS CHALLENGE ( DAY4)

(0 đánh giá)

(to) put someone off

khiến ai mất tập trung

put something off

trì hoãn

(to) put someone off something

làm cho ai đó không thích ai, không thích làm điều gì

(to) put on

mặc (quần áo)

put through

cho liên lạc (điện thoại) (với)

put someone up

cho ai một chỗ ngủ

to put up with

Chịu đựng

put down

làm nhục

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan