Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh
Bạn bè --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập
Mở rộng --

Hoàng Tôn

(Đang học theo phim) Hỗ trợ học tập

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn

Pot or Port

(0 đánh giá)

pot

/pɒt/
ấm, bình, chậu, lọ, hũ, vại, nồi, bô

port

/pɔːt/
Cảng

cod

/kɒd/
Cá tuyết, cá moruy

cord

/kɔːd/
Dây thừng nhỏ

cot

/kɒt/
Giừơng cũi của trẻ con

caught

sự bắt, sự nắm lấy; cái bắt, cái vồ, cái chộp

don

/dɒn/
Đông (tước hiệu Tây-ban-nha)

fox

/fɒks/
(động vật học) con cáo

fork

/fɔːk/
Cái nĩa (để xiên thức ăn)

spot

/spɒt/
đốm, vết

sport

/spɔːt/
Thể thao (nói chung)

shot

/ʃɔt/
Nạp đạn

short

/ʃɔːt/
ngắn

roared

/rɔː(r)d/
(quá khứ của roar): gầm lên, gào lên

Học Tiếng Anh qua Phim

Nhiều hơn
Các bộ từ liên quan