Kết Nối Tiếng Anh - Học tiếng Anh cùng bạn bè - Phương pháp học thông minh

đi được em ạ . Nhưng có đến nới được không anh ko dám chắc :v

Chắc chứ ?

Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Hiển thị thêm các trả lời cũ hơn
Kết Nối Tiếng Anh
Thành viên từ: 8/11/2015
Click đúp chuột để mở file hoặc thư mục hoặc xem thêm hướng dẫn
Học IELTS Speaking theo từng chủ đề
Học IELTS Writing qua các bài mẫu Band 8
IELTS Advice
IELTS Cơ bản
IELTS Vocabulary
IELTS- Bài báo kiến thức và bộ từ
Tổng hợp bài tập Self-Study Writing IELTS
Tổng hợp các câu hỏi Self- Study Speaking IELTS

Topic 5_IELTS Speaking: Holidays and Travelling
Đang tải file lên